Home

In plantsoenen aan de Kamgras, Borstelgras en Kuilgras in nieuwbouwwijk De Kiem van Houten blijft veel water staan. Dat is het gevolg van de bouwwerkzaamheden. Om de grond te herstellen en het bodemleven te activeren, zet de gemeente wormen in om op een natuurlijke en duurzame manier de grond te draineren en luchtiger te maken.

Boerderij Nieuw Slagmaat, aan de rand van Houten, is al decennia aan het pionieren in het natuur-inclusief boeren. Bekijk hier hun nieuwe filmpje waarin ze uitleggen hoe ze dat doen.

De Stichting Erfgoed Ten Goye gaat in 2024 grote stappen zetten in de uitvoering van de plannen voor het project Fundatie ten Goye in ‘t Goy. Inmiddels is de nieuwe website www.tengoye.nl gerealiseerd.

Home

Op Hemelvaartsdag 2024 was het Heerlijk Houten Festival op Plein in het Oude Dorp.

Op woensdag 8 mei 2024 werd de naturalisatieceremonie gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op 5 mei 2024 werd het bevrijdingsvuur door leden van Scouting Schonauwen lopend vanuit Wageningen naar Houten gebracht.

Home

Bloei Zone 't Goy heeft de BloeiBorrel in het leven geroepen. De bedoeling is dat we in De Ploeg maandelijks bij elkaar kunnen komen zonder dat je je ergens voor moet opgeven of lid van moet zijn. Een beetje het kroegidee dat we vroeger in ’t Goy ook hadden!

Symbiode Studio is veel aan het experimenteren met oefeningen en workshops om natuur op nieuwe manieren te beleven en het mensgerichte denken los te laten.

In mei/juni maakt de Amerikaanse folkmuzikante Lindsay Clark (Portland) een kleine tour door Europa. In dat kader doet ze op dinsdagavond 28 mei Houten aan voor een intiem optreden in De Groeverij.

Home

De Voedselbank Houten doet mee met de Digitale Collecte Armoedehulp van het Armoedefonds. De digitale collecte is bedoeld voor het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland. Organisaties die armoede tegengaan, mogen een collectebus aanmaken. De Voedselbank dus ook.

Op zaterdag 1 juni houdt de Voedselbank Houten weer een winkelinzameling bij de PLUS aan de Riddersborch. Ze zamelen op deze dag van 9:00-17:00 houdbare producten in waar we op dit moment tekort aan hebben.

Met de toenemende isolatie van woningen raken vleermuizen hun vertrouwde plekken kwijt of komen ze vast te zitten in isolatiemateriaal. Om deze bijzondere dieren te beschermen, wordt er in 2024 een integrale inventarisatie van vleermuizen uitgevoerd binnen de bebouwde kom van Houten, 't Goy, Schalkwijk en Tull en het Waal.