Home

De gemeente gaat in de straten Goudmos, Fluweelmos en Strandmeer het regenwater van de riolering afkoppelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt hiervoor een bijdrage van 145.500 euro beschikbaar. 

 EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten hebben de handen ineengeslagen en openen samen 28 oktober het Energiehuis Houten.

Zaterdag 8 oktober begon de landelijke week van de duurzaamheid. Voor De Loericker Stee betekende deze dag de aftrap van “Hun jaar van de duurzame zorg." Stichting Present Houten faciliteerde deze dag met een duurzame zorgactiviteit.

Home

Zaterdag 26 november 2022  kreeg het DoorGeefLuik de sleutel van hun nieuwe opslag van grote meubelen en dergelijke. Ze zitten nu in het winkelpand waar Bart Smit gevestigd was, de Raat 21.

De werkgroep van Extinction Rebellion Houten verraste vrijdag 25 november 2022 Wethouder van Milieu/klimaat/energietransitie Paul van Ruitenbeek. Een aantal kritische, groene hulpPieten overhandigde hem een brief op rijm  waarin gevraagd wordt inzicht te geven in de voortgang van het voornemen om in Houten in 2040 energieneutraal te zijn. 

Een week na de landelijke intocht, kwamen Sinterklaas met zijn Pieten traditiegetrouw weer naar Houten.

Home

Jeugdtheater: past perfect in elke schoen
Theater Artemis maakt absurdistisch en prikkelend theater. Op zo 11 dec spelen ze in Houten.

Drie parochiekoren verzorgen op zondagmiddag 18 december om 14.30 uur een prachtig en vrolijk Kerstconcert in de RK kerk aan de Loerikseweg 12 in Houten. Dit kerstconcert heeft als titel ‘Een Kerstverhaal’.

Op vrijdag 16 december luidt muziekvereniging KNA de kerstperiode in met een sfeervol kerstconcert. De uitvoering vindt plaats om 20.00 uur in de RK Kerk aan de Loerikseweg in Houten en is gratis toegankelijk.

Home

Of je nu arm of rijk bent: bijna iedereen krijgt in de maanden november en december 190 euro energiecompensatie. Maar heb je dat geld écht nodig? Veel Houtense huishoudens hebben het nu al zwaar en zitten straks in de kou.

Dit jaar is er op 17 december 2022 weer een Santa Run in Houten.

Schuif elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 17:00 aan voor een potje schaken. Elk niveau is welkom.