maandag, 06 november 2017 18:59

Computers zijn overal...

Kijk eens om je heen, in huis of buiten de deur. Wat stuurt de verkeerslichten aan zodat je veilig kunt oversteken? Hoe houdt centrale verwarming het huis op een aangename temperatuur? Hoe worden de waterstanden in rivieren en kanalen gehandhaafd? De wereld om ons heen zit vol met apparaten en systemen die worden aangestuurd en bewaakt door computers. Of liever gezegd, door de software in die computers. Al die systemen moeten natuurlijk worden uitgedacht, geprogrammeerd en onderhouden.

werkstation

In de reeks Programmeer je Wereld krijg je een eerste idee van hoe dat in zijn werk gaat, door zelf met software (Scratch) een aantal interessante en coole apparaten en installaties te leren aansturen. Denk aan een verkeerslichtinstallatie (met voetgangersoversteekplaats en flitspaal), een op afstand bestuurbare auto, een kabelbaan en een lopende band. Wat moet er gebeuren als een voetganger om groen licht vraagt bij de oversteekplaats? Hoe komt het eendje aan de overkant van de waterbak? Wie laat de ballon aan het andere eind van de kabelbaan knallen?

We hebben voor deze reeks eigen werkstations ontwikkeld rondom een Arduino-minicomputer. In groepjes van 2 leer je in de eerste workshop het werkstation kennen en besteden we aandacht aan de Scratch-programmeertaal die we gebruiken. Tijdens de workshops daarna werk je steeds met een andere installatie.

Meer informatie: https://detechniekfabriek.nu/workshops-na-school/programmeer-je-wereld/