donderdag, 14 december 2017 19:16

Stilteviering

Een stilteviering: een goede plaats om tot stilte en bezinning te komen!

Welkom zondag 17 december a.s !

Opstandingskerk. Het Kant 1 Houten