zondag, 18 februari 2018 11:40

Inloopavonden over afval scheiden

Op maandag 5 maart en woensdag 7 maart organiseert de gemeente Houten inloopavonden over afval scheiden. De inloopavond op 5 maart vindt plaats in het gemeentehuis (raadzaal) en de inloopavond op 7 maart vindt plaats in De Wiese in Schalkwijk.

De avonden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 20.30 uur.

De afgelopen tijd zijn er veranderingen doorgevoerd in de manier van afval inzamelen in Houten. Zo hebben veel Houtenaren een PMD-kliko en een aanrechtbakje aangeboden gekregen. Hierdoor kan afval nog beter gescheiden worden. Dit soort grootschalige veranderingen roepen altijd vragen op en die willen wij graag beantwoorden.

Tijdens de inloopavond zullen we in ieder geval aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  1. Waarom is het belangrijk om afval goed te scheiden?
  2. Wat mag er in de PMD-kliko en wat mag er bij het restafval?
  3. Wat mag er in het aanrechtbakje?
  4. Hoe werkt de Afvalwijzer App?
  5. Opruimen van zwerfafval

Met de inloopavonden hebben we gewacht tot begin maart, zodat u uw eerste ervaringen met de PMD-kliko en het aanrechtbakje met ons kan delen. Ook kunt u bij de inloopavonden vragen stellen over de veranderingen in het afvalsysteem. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopavonden.