maandag, 14 mei 2018 17:51

Bijeenkomst: ‘Samen maken we de Houtense agenda’

Bijeenkomst: ‘Samen maken we de Houtense agenda’ Kees van Dalen (CDA), Jana Smith-Visser (ChristenUnie), Hilde de Groot (GroenLinks) en Herman Geerdes (VVD).

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil de Houtense samenleving actief en regelmatig betrekken bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Doet u mee? We zetten een eerste stap op zaterdag 26 mei!

CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie brengen momenteel hun ideeën en plannen voor de bestuursperiode 2018-2022 samen in een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Bij de opzet en invulling krijgt iedereen de kans om mee te praten en mee te doen. Van plannen tot uitvoering zoeken we naar inbreng en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en raadsleden. Zo werken we stapsgewijs naar een zogenoemde 'Samenlevingsagenda'.

We starten op zaterdag 26 mei met expertmeetings over de thema’s: (1) Bewonersparticipatie, (2) Buitengebied, natuur en recreatie, (3) Duurzaamheid, (4) Ondernemen en werkgelegenheid, (5) Werk en inkomen, (6) Wonen, (7) Zorg en welzijn. Bent u betrokken en/of deskundig op één van deze terreinen? Aarzel niet en draag uw ideeën aan op zaterdag 26 mei vanaf 9.30 tot 14.30 uur in College de Heemlanden.

Voorbereiding, programma, aanmelden

Vanaf donderdag 24 mei vindt u op deze pagina het eerste concept-coalitieakkoord. Hierin leest u op hoofdlijnen wat het beoogde nieuwe college per thema wil bereiken, en hoe ze dat wil doen. Dit document vormt het startpunt voor de zeven themagesprekken op 26 mei. De vraag aan u is: wat vindt u van de doelstellingen in het concept-akkoord? En wat zijn volgens u belangrijke activiteiten of maatregelen om die doelen te kunnen bereiken?

Geïnteresseerd? Kijk voor het precieze programma van de bijeenkomst op www.houten.nl/expertmeeting. Daar kunt u zich ook tot en met donderdag 24 mei aanmelden.

Wij kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan over het concept-coalitieakkoord. Laten we er samen een mooie en doeltreffende agenda voor de komende vier jaar van maken. Houten verdient het!

Met vriendelijke groet,
De onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie