vrijdag, 08 juni 2018 12:24

Viveste organiseert 'Think, Link & Build'-hackathon

De samenleving verandert in hoog tempo. We leven individualistischer, vaak in kleinere huishoudens, onze sociale netwerken fragmenteren en virtualiseren. Wat niet verandert, is dat de mens van nature een sociaal wezen is, dat het beste functioneert in verbondenheid met anderen.

Een thuis is dan ook heel wat méér dan een dak boven je hoofd.

Met een hackathon waarin het vormen van een gemeenschap centraal staat, slaat Viveste een nieuwe weg in. Niet voor huurders, maar mét huurders en andere belanghebbenden zoeken we antwoorden die passen bij de wensen en behoeftes van vandaag en morgen.

Hoe werken we samen aan sociale samenhang? En hoe bevorderen we betrokkenheid en verbinding? En hoe kunnen we onze woon- en leefomgeving positief beïnvloeden?

Programma hackathon

We organiseren onze 'Think, Link & Build'-hackathon op dinsdag 26 juni in ons kantoor aan de Dorpsstraat 132 in Houten. De ochtend staat in het teken van innovatief en creatief denken en samen leren. Met bewoners, experts, ondernemers én een aantal jonge ontwerpers gaan we aan de slag in interactieve ontwerpsessies en informatieve workshops. We hopen dat we samen tot nieuwe, innovatieve ideeën komen die we straks in het ‘echt’ kunnen uittesten.

Het ochtendprogramma is als volgt:

09.30 Ontvangst
10.00 Welkomstwoord en inleiding
10.30 Interactieve discussie
11.15 Mini-excursie
12.15 Lunch met de mogelijkheid tot het delen van ideeën
13.15 Einde ochtendprogramma

In het middagprogramma zal Viveste samen met talentvolle ontwerpers aan de slag gaan met de in het ochtendprogramma aangeleverde argumenten, bevindingen, inspiratie en ideeën.

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Wilt u op dinsdag 26 juni (van 10.00 tot 13.15 uur) meedoen aan onze hackathon en meedenken over creatieve oplossingen binnen de genoemde thema's. Mail dan snel naar Anita Brinkerink: a.brinkerinkvivestenl. Aanmelden kan tot en met 18 juni.