maandag, 10 september 2018 18:33

De Kracht van Meertaligheid

Aan allen die in opvoeding en onderwijs te maken hebben met meertalige kinderen.

  • Participatie, integratie en acceptatie,
  • Het is inmiddels duidelijk dat dit veel met ‘taal’ te maken heeft.
  • Welke taalaanpak is stimulerend voor meertalige kinderen?

Een snel antwoord is misschien: zo vlot mogelijk de Nederlandse taal leren, en dit kan het beste door de thuistaal tot het minimum te beperken. U maakte daarbij mogelijk mee dat de Nederlandse taalontwikkeling desondanks moeizaam verloopt. Er is gelukkig echter ook een andere visie te melden, die u op het spoor van een andere werkwijze zet.

Frederike Groothoff (PhD onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en leerkracht op een school voor nieuwkomers) heeft tijdens haar studie de kracht van meertaligheid ontdekt. Zij wil haar ontdekkingen met daarbij concrete toepassingen graag met u delen. Zij geeft een lezing  en gaat daarna met de aanwezigen in gesprek. Zij reikt ideeën aan om met de nieuwe visie aan het werk te gaan.

Wij nodigen u uit voor deze boeiende en informatieve lezing over de kracht van meertaligheid. Deze avond wordt u gratis aangeboden door het Arabisch Nederlands Cultuurhuis. De lezing is een aanrader voor docenten van Basis- en Voortgezet Onderwijs, en natuurlijk ook voor ouders van  meertalige gezinnen en voor beroepskrachten en vrijwilligers die met deze ouders optrekken als maatschappelijk begeleiders of hulpverleners.

U bent welkom op donderdag 20 september 2018 van 20.00 – 22.00 uur in College De Heemlanden aan de Slinger in Houten (Inloop vanaf 19.30 uur)