donderdag, 13 september 2018 11:03

!MPACT Kromme Rijnstreek

‘Samen kunnen we meer impact bereiken dan ieder voor zich’.

Ondernemersverenigingen uit de regio, gemeenten en Rabobank Rijn en Heuvelrug hebben de koppen bij elkaar gestoken en organiseren op 3 oktober het event !MPACT Kromme Rijnstreek.

Ze willen de krachten bundelen en de ambitie uitspreken om een duurzame Kromme Rijnstreek te realiseren.

Ondernemende koplopers op het gebied van duurzaamheid komen bijeen om andere ondernemers te inspireren en te activeren om hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid te nemen. Keynote spreker Helga van Leur zet het thema duurzaamheid op de kaart en tijdens de rondetafel delen ondernemers wat zij op het gebied van duurzaamheid hebben bereikt. Ook de wethouders van de drie gemeenten spreken hun ambities uit tijdens het event en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven om hun doelstellingen te kunnen bereiken.

Er zijn inmiddels vele mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de regio gestart. Initiatieven waar niet iedere ondernemer van op de hoogte is. Op de duurzaamheidsmarkt presenteren deze projecten zich en kunnen ondernemers informatie inwinnen. We hoeven namelijk niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen van elkaar leren.

Duurzaamheid is een veelomvattend thema maar het raakt ons allemaal. De opwarming van de aarde met als gevolg extreme weersomstandigheden, het opraken van fossiele brandstoffen, de gaswinning in Groningen en de consequenties van de klimaatwet. Eerst was het vooral nog een ver ons bed show, maar we kunnen er nu niet meer om heen dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor de leefbaarheid op aarde maar dat wij dat vooral
zelf zijn.

Bedrijven en industrie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Je hebt in deze tijd iets uit te leggen aan de maatschappij als je niets aan duurzaamheid doet.
Dan kunnen kleine dingen zijn als LED-verlichting maar ook grootse gebaren als een dak vol zonnepanelen of een plek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan een bijdrage leveren hoe groot of klein ook. Is duurzaamheid alleen een mooie PR-kreet? Nee, er vallen veel zakelijke successen te boeken op het gebied van duurzaamheid. Kosten kunnen worden gereduceerd en als duurzame onderneming heb je een grotere aantrekkingskracht op personeel. Millennials kiezen hun toekomstige carrière heel bewust bij een onderneming die zich inzet op het gebied van MVO.

Aanmelden voor het event kan via www.ondernemendhouten.nl/impactkrommerijnstreek Doet dat snel want het theater heeft een beperkt aantal zitplaatsen.