maandag, 01 oktober 2018 05:47

De koe op de kaart

Op donderdag 22 november 2018 zal Hans van Miltenburg een lezing houden over de geschiedenis van de veeteelt onder de titel: Groeten uit de rundveewereld.

Tussen mens en rund bestaat al eeuwen een bijzondere band. Ooit gehoord van koehoedster Johanna Stortelder, topfokker Kornelis Kuperus, sterke man Milo Barus en kalfvangster Lucille Mulhall? Aan de hand van unieke (en ludieke), historische prentbriefkaarten zal Hans Miltenburg, boerenzoon en oudinwoner van Schalkwijk, u meenemen in de wereld van het rundvee en de verbintenis met de mens. Hans zal iets vertellen over rassen, het rund als trekdier en tradities en gebruiken met runderen. Daarnaast zal hij ingaan op een aantal interessante aspecten van de melkveehouderij zoals de opkomst van de zuivelindustrie, de melkwinning en de veemarkten. Ook zullen er nog enkele leuke weetjes over historische prentbriefkaarten aan de orde komen.

Hans is als zoötechnisch specialist verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren en verzamelt historische prentbriefkaarten over de rundveehouderij. Hij heeft meerdere artikelen over ontwikkelingen in de melkveehouderij
gepubliceerd in het vakblad de “Veeteelt” en is samen met Reimer Strikwerda auteur van het boek “Koe op de kaart”. 

De lezing vindt plaats in Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk om 20 uur.