vrijdag, 22 mei 2020 10:52

Expositie over WOII op Fort Honswijk

De afgelopen maanden is kei en kei hard gewerkt aan het samenstellen en opbouwen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog in een unieke omgeving op Fort Honswijk. De manschappen verblijven op de eerste verdieping van de contrescarp ademen van nature al een sfeer uit van een ver militair verleden. In de entourage een expositie over WOII maakt het geheel nog mysterieuzer en spannender.

Elk van de 17 aan elkaar grenzende lokalen hebben een eigen thema, dat door een korte introductie op een lessenaarstandaard wordt ingeleid. In chronologische volgorde komen aan bod de opkomst van het Nationaal Socialisme en Fort Honswijk in gebruik als interneringsdepot (1935-1938), de mobilisatie, evacuatie en inundatie (1939-1940), het uitbreken van de oorlog (1940), het gewone leven tijdens de eerste jaren van de bezetting (1940-1943), het verzet en onderduiking daarna tot en met de periode na de bevrijding en Honswijk weer fungerend als gevangenenkamp.

De expositie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het vfonds.
We kunnen door de versoepeling binnenkort open!  Zo vragen wij bezoekers op locatie een verklaring over hun gezondheid in te vullen, mogen er niet meer dan 20 bezoekers tegelijk in het gebouw zijn en maximaal twee bezoekers of één gezin in een lokaal en is er een éénrichtingsverkeerregel ingesteld. Na opening, naar verwachting en onder voorbehoud op 1 juni, zal de expositie op zaterdag en zondag te bezichtigen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur.