woensdag, 05 oktober 2022 09:18

Het knotseizoen begint weer

Op 22 oktober start het nieuwe knotseizoen. Tot in maart wordt er elke maand geknot op een mooie locatie ergens in de gemeente Houten.

Het knotten is nodig omdat elke wilg eens in de vier/vijf jaar van haar lange takken moet worden verlost. Gebeurt dit niet dan scheuren de takken van de knot af. De boom wordt dan een wildernis en veroorzaakt overlast aan o.a. watergangen en bij omvallen is de boom een gevaar voor mensen, vee en gebouwen.
Door mee te doen aan het knotten ben je lekker in de buitenlucht bezig en kom je op plekken waar je normaal gesproken niet zo snel komt.

Naast de reguliere knotdagen is er ook de Natuurwerkdag op 5 november. Deze wordt dit jaar opnieuw gehouden op het voormalige kasteelterrein in 't Goy.

Wil je ook af en toe een keer meedoen met knotten? Zelf de zaag in de boom zetten of helpen met de afvoer van de takken?
Bekijk dan de webpagina https://www.milieuwerkgroephouten.nl/.../knotten-in-houten/ van de knotgroep en neem contact op met de coördinator.