zondag, 04 januari 2015 11:47

Scholenmarkt in Wellantcollege Houten

In het Wellantcollege aan de Randhoeve is op 15 januari 2015 de jaarlijkse Scholenmarkt. Tussen 19.00 en 21.00 uur presenteren instellingen voor voortgezet onderwijs uit de regio zich aan Houtense leerlingen uit groep 8 van de basisschool én hun ouders.

Voor veel aankomende brugklassers is de Scholenmarkt de eerste kennismaking met het voortgezet onderwijs. De markt speelt een belangrijke rol bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Leerlingen hebben via hun eigen school of de gemeente een uitnodiging ontvangen.

Houtense scholen met een stand op de markt zijn College de Heemlanden, het Wellantcollege en Houtens. Er zijn ook scholen en/of scholengemeenschappen voor vmbo, havo en/of vwo uit onder meer Culemborg, Nieuwegein en Utrecht. De Scholenmarkt voorziet duidelijk in een behoefte: veel bezoekers van voorgaande edities spraken hun waardering uit voor de markt.

De gemeente wil al te grote pieken in het aantal bezoekers voorkomen. Daarom zijn leerlingen van basisscholen ten westen van de spoorlijn in Houten tussen 19.00 en 20.00 uur welkom. Wie ten oosten van het spoor naar school gaat, is welkom van 20.00-21.00 uur. De parkeerruimte is beperkt, dus kom op de fiets. De gemeente wil parkeeroverlast in de buurt voorkomen.