zondag, 15 februari 2015 10:21

Cursus Creatief Schrijven (gratis proefles)

Op 12 maart start de basiscursus Creatief Schrijven bij de Verdieping Houten, met docent Trea Scholten. Op woensdag 4 maart is in de Bibliotheek Houten-Centrum een gratis proefles Creatief Schrijven.

Daar ontdekken de deelnemers:
- over wat ze willen schrijven (het levensverhaal van hun overgrootvader? hun belevenissen als postbode? de tragedie van de verdwenen buurtslager?);
- hoe ze kunnen schrijven (van de hak op de tak springend? bloemrijk? sober?);
- en welke vorm het beste past bij hun idee (een kort verhaal? een column? een gedicht?).
Eerst voorproeven? Kom dan naar de gratis proefles op woensdag 4 maart, in de Bibliotheek Houten-Centrum, van 10.30 – 11.30 uur.