dinsdag, 23 juni 2015 00:11

Klimaatsafari van Architectuurcentrum Makeblijde

Klimaatsafari Klimaatsafari Architectuurcentrum Makeblijde
De klimaatsafari is een langlopend co-creatie project in Houten. Klimaatdeskundigen, architecten en studenten werken samen met burgers en bedrijven aan creatieve oplossingen om Houten klimaatbestendig te maken.

Klimaatdeskundigen o.a. Hans Ligterink, programma-ontwikkelaar van het Architectuurcentrum, die de Klimaatsafari's organiseert (op 13, 20 en 27 juni 2015), architecten en studenten werken samen met burgers en bedrijven aan creatieve oplossingen om Houten klimaatbestendig te maken. Tijdens werkbijeenkomsten, klimaatateliers wordt onderzocht hoe klimaatbestendig Houten is en hoe dit versterkt kan worden.
Houten is gebouwd volgens een masterplan. Het systeem Houten met haar stedelijke centrum en weefsel van waterlopen en groene fietsroutes wordt in samenspraak met professionals opnieuw geanalyseerd vanuit het klimaatperspectief.
Nieuwe idee├źn worden ontwikkeld en getoetst op haal- en bruikbaarheid. 
Deelnemers maken kennis met innovaties die op dit moment voorhanden zijn op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, afvalkringlopen, energiekringlopen, groentoepassingen en materiaalgebruik. Oplossingen voor klimaatadaptatie worden gekoppeld aan nieuwe (her)gebruik- en belevingssuggesties voor deze locaties en vertaald naar ruimtelijke in-/toepassingen.

Gedurende het hele traject, dat ongeveer een half jaar zal duren wordt stapsgewijs toegewerkt naar een aantal concrete voorstellen voor klimaatadaptatie in Houten. Het project wordt afgesloten met een publieke eindpresentatie. De resultaten worden gebundeld in een te downloaden ePublicatie (aMb | Paper). Zie voor verdere informatie architectuurcentrummakeblijde.nl