vrijdag, 06 november 2015 09:28

Jij gaat studeren, maar wat?

Om jongeren te helpen bij hun studiekeuze organiseren de decanen van College de Heemlanden en de Bibliotheek Lek & IJssel vier avonden, elk gekoppeld aan een profiel. Ook ouders en andere geïnteresseerden kunnen deze avonden bijwonen.
In korte presentaties vertellen jonge mensen over hun studiekeuze, de weg naar werk en over nieuwe inzichten uit hun studie of beroep.

De tweede avond, die aansluit bij het profiel Economie & Maatschappij, is op dinsdag 17 november van 19.30 - 21.15 uur in de Bibliotheek Houten-Centrum, Onderdoor 158.

Ervaringsdeskundigen

Als eerste doet consultant Hans Pieter Schilperoort zijn verhaal. Hij heeft Fiscale Economie gestudeerd, een studie die recht en economie combineert. In die studie word je onder andere uitgedaagd om na te denken over wat jij een rechtvaardige samenleving vindt. Naast zijn studie heeft hij stage gelopen bij belastingadvies-kantoren en een jaar in het bestuur van een studievereniging gezeten. Afgelopen zomer is hij afgestudeerd. Hij werkt nu als consultant bij PricewaterhouseCoopers.

De volgende spreker is recherchekundige Evelien Kamp. Zij studeerde Criminologie, een studie die strafrecht, psychologie en sociologie combineert. Ze koos daarvoor omdat zij het interessant en spannend vond klinken en omdat het paste bij haar profiel economie en maatschappij. Na haar studie wilde ze iets maatschappelijk relevants doen waarin ze veel contact had met mensen. Zo kwam ze uit bij de opleiding tot recherchekundige bij de politie.

Andere profielen komen nog aan bod

De avond voor het profiel Cultuur & Maatschappij is op 11 februari, voor Natuur & Techniek op 31 maart.