zondag, 28 augustus 2016 08:23

Amma in Nederland: Embracing the World

Amma komt tijdens haar Europatour dit jaar ook weer naar Nederland. De data zijn nog onder voorbehoud. 

Amma wordt in de Indiase traditie gezien als een Mahatma (grote ziel). Een Mahatma ziet en begrijpt dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en ervaart geen onderscheid tussen zichzelf en de rest van de wereld. Amma omhelsde wereldwijd al 33 miljoen mensen en wil in ons allemaal de liefde doen ontwaken.

Haar humanitaire organisatie Embracing the World ondersteunt ontwikkelingsprojecten en noodhulp in meer dan 40 landen, en kreeg vanuit Verenigde Naties een speciale adviserende status voor noodhulp bij rampen.

Ook dit jaar zal Amma weer in Nederland zijn; onder voorbehoud van wijzigingen in het (internationale reis)programma kunt u Amma in Houten bezoeken van maandag 17 t/m woensdag 19 oktober 2016. Het programma is vrij en zonder kosten toegankelijk, iedereen is welkom!  Alle opbrengsten (o.a. van eten en drinken) komen geheel ten goede aan de projecten van Embracing the World. Voor verdere informatie, het programma en contactgegevens verwijzen wij u naar de website www.amma.nl.