zaterdag, 01 oktober 2016 07:13

Informatieavond De Hoeven Energie over Warmtescans

Op 10 oktober a.s. organiseert De Hoeven Energie een informatieavond over warmtescans. Door middel van warmtescans kan bekeken worden waar in huis of aan de gevel warmte weglekt en waar dus beter geïsoleerd kan worden.

In maart jl. maakte het warmtescanteam van De Hoeven Energie 62 warmtescans van huizen in de Hoeven. De rapporten hiervan zijn onlangs aan de bewoners overhandigd. Op de informatieavond zal nader ingegaan worden op de uitkomsten van deze rapporten en de maatregelen die aan de hand daarvan genomen kunnen worden. Diverse experts krijgen het woord.

Deze avond is ook interessant voor bewoners van De Hoeven die overwegen een warmtescan te laten maken en voor bewoners van andere wijken die bezig zijn met soortgelijke initiatieven.

Meer informatie is te vinden op de website van De Hoeven Energie: www.dehoevenenergie.nl

Informatiebijeenkomst De Hoeven Energie warmtescans

10 oktober 2016, Gemeentehuis Houten, inloop 19.45, aanvang 20.00 uur