zaterdag, 12 november 2016 21:49

Politiek café over armoede in Houten

Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft een laag inkomen, dat wil zeggen een inkomen van iets meer dan € 1.900,- per maand voor een gezin met twee kinderen. De groep die langdurig, al minstens 4 jaar achtereen, van een laag inkomen moet rondkomen, neemt nog steeds niet echt af.

Dit zijn vooral mensen die aan het begin van de economische crisis hun inkomen sterk zagen dalen, omdat ze hun baan kwijtraakten en in de bijstand raakten. En veel van hen zitten nog onder die lage-inkomensgrens.

Wanneer ben je arm? Je moet voldoende geld hebben om rond te komen, om al je strikt noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Zoals een dak boven je hoofd, eten en drinken. Maar daarnaast is juist sociale participatie een goede indicator van de perceptie van armoede. Sociale participatie betekent dat je mee kunt doen: kunt sporten, op muziekles kunt, je je kinderen mee kunt laten gaan met een schoolreisje. Maar ook dat je een computer of televisie hebt, zodat je de buitenwereld binnen kunt krijgen. Iemand die met heel weinig geld toch mee kan doen, hoeft zich niet per se arm te voelen. Je bent arm op het moment dat meedoen niet meer ‘vanzelfsprekend’ is en de problemen die voortkomen uit een gebrek aan geld je de hele dag bezighouden. Eén op de acht kinderen in Nederland groeit op in armoede. Op iedere schoolklas zijn dat toch drie kinderen. En bij één daarvan is het al minstens vier jaar zo.

Armoede bestaat ook in Houten, er is openlijke en verborgen armoede en er zijn ook in Houten kinderen voor wie een schoolreisje te duur is. Armoedebestrijding en het voorkomen van tweedeling in de samenleving gaat ons allemaal aan. We kunnen en mogen niet toezien en hopen dat armoede ooit vanzelf over gaat.

Daarom organiseren PvdA, CU, CDA en GL op woensdag 30 november a.s samen een politiek café over armoede in Houten. Met deze bijeenkomst willen we het onderwerp hoog op de politieke agenda zetten en onderstrepen dat er ook in Houten actie nodig is. Hoe armoedig is een samenleving die armoede laat voortbestaan?

Het politiek café is bedoeld voor de leden van de PvdA, CU, CDA en GroenLinks en voor iedereen in Houten die zich dit onderwerp aantrekt.

De sprekers op de bijeenkomst zijn Ria Frowijn (Stichting Leergeld Houten) en Jacqueline Beekman (projectleider Armoede en Schulden van Sociaal Werk Nederland). De gespreksleider van de bijeenkomst is Arthur Vierboom.

Iedereen is welkom!

Datum en plaats: woensdag 30 november 2016, 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in het Huis van de Stad (Onderdoor 158).