Exposities en tentoonstellingen - OnsHouten
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november is de 51e jaarlijkse vogeltentoonstelling van de Houtense vereniging Vogelvreugd in de Grund. Er worden ruim 180 vogels tentoongesteld, zoals parkieten, kanaries, zebravinken en verschillende soorten tropische vogels. 
In het Noord Brabants museum loopt tot 13 januari 2020 de tentoonstelling ‘Van Goghs intimi.’ Aansluitend hierbij wordt door Cursus&co de lezing ‘Van Goghs intimi’ gegeven op dinsdag 22 oktober 2019 om 19.30 uur in…
De 3e editie op woensdag 9 oktober 2019  belooft weer een spectaculaire show te worden.
Op zondag 25 augustus kan je tussen 11.00 - 16.00 uur in museum Dijkmagazijn De Heul de tentoonstelling bezoeken.
De expositie draagt als titel: “Van IJzertijd tot nieuwbouwwijk” en is bijzonder omdat het een beeld schetst van de bewoningsgeschiedenis, aangevuld met vondstmateriaal. Er zijn vondsten gedaan van nationale allure: een gave boomstamkano en visfuiken…
Op zaterdag 13 en zondag 14 juli is er open huis bij Imkerij Two Bee. Henk Vernooij vertelt graag over zijn boeiende hobby.
Pagina 1 van 9