Bijeenkomsten - OnsHouten
Op 18 september aanstaande organiseert de Milieu Werkgroep Houten een informatieavond over Ringslangen en slootonderzoek. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.
Van 17 t/m 23 september vindt de landelijke Week van de Loopbaan plaats. Loopbaanadviseurs openen hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag.
Op 22 september 2018 viert Nederland voor de dertiende keer Burendag. Voor dit jaar staan er in Houten al 18 activiteiten op de kaart.
Participatiegroep ‘De Fortwerkers’ organiseert een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van Fort Honswijk. Bent u inwoner, ondernemer of op een andere manier geinteresseerd in de toekomst van dit bijzondere fort? Kom dan op 4 juli vanaf…
De samenleving verandert in hoog tempo. We leven individualistischer, vaak in kleinere huishoudens, onze sociale netwerken fragmenteren en virtualiseren. Wat niet verandert, is dat de mens van nature een sociaal wezen is, dat het beste…
Donderdag 28 juni, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseert Steunpunt Mantelzorg Houten weer een mantelzorgcafé. Deze keer met een interactieve lezing over omgaan met stress en emoties.
Pagina 2 van 10