Bijeenkomsten - OnsHouten
Op donderdag 22 november 2018 zal Hans van Miltenburg een lezing houden over de geschiedenis van de veeteelt onder de titel: Groeten uit de rundveewereld.
Veel mensen hebben last van schimmelvorming ergens in huis. Het is namelijk heel ingewikkeld om dat probleem niet te hebben, en de manier waarop de meeste huizen zijn gebouwd helpt niet mee aan het vermijden…
‘Samen kunnen we meer impact bereiken dan ieder voor zich’. Ondernemersverenigingen uit de regio, gemeenten en Rabobank Rijn en Heuvelrug hebben de koppen bij elkaar gestoken en organiseren op 3 oktober het event !MPACT Kromme Rijnstreek.
Weg van het lawaai van alledag en op zoek naar stilte. “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang….”              
Aan allen die in opvoeding en onderwijs te maken hebben met meertalige kinderen. Participatie, integratie en acceptatie, Het is inmiddels duidelijk dat dit veel met ‘taal’ te maken heeft. Welke taalaanpak is stimulerend voor meertalige…
Op 18 september aanstaande organiseert de Milieu Werkgroep Houten een informatieavond over Ringslangen en slootonderzoek. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.
Pagina 2 van 11