woensdag, 22 maart 2017 10:11

Ondertekening erfpachtovereenkomst fort Lunet aan de Snel

Ondertekening erfpachtovereenkomst fort Lunet aan de Snel foto's Peter de Vlieger

Woensdag 22 maart 2017 tekenden wethouder Herman Geerdes en de bestuursleden van de stichting Lunet aan de Snel de erfpachtovereenkomst voor exploitatie van het fort. Dat betekent dat de stichting de komende 30 jaar het fort gaat exploiteren, beheren en openstellen voor bezoekers en recreanten. 

Ook werd die middag de eerste steen ‘herlegd’. Bij de renovatie van Lunet aan de Snel worden namelijk de stenen hergebruikt die vrijkwamen bij de renovatie van Werk aan de Korte Uitweg.

In 2016 kocht de gemeente Houten enkele onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Schalkwijk van het Rijk, waaronder Lunet aan de Snel. De gemeente Houten is blij dat zij zo kan bijdragen aan het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen.  
Op dit moment wordt het fortterrein herontwikkeld. De munitieloods is verwijderd en de aanpassingen in de bomvrije kazerne uit de jaren 70 van de vorige eeuw worden weggehaald.  Het terrein krijgt een nieuwe inrichting die de situatie aan het begin van de 20e eeuw zoveel mogelijk benadert, met behoud van natuurwaarden.  
 
Na de renovatie gaat stichting Lunet aan de Snel het fort exploiteren en openstellen voor bezoekers. Zij neemt ook het beheer en onderhoud van het fort onder haar hoede. De activiteiten op en rond het fort komen in het teken te staan van het thema ‘Water’.

 

LunetadSsnel_04a.jpgLunetadSsnel_05a.jpgLunetadSsnel_06a.jpgLunetadSsnel_07a.jpgLunetadSsnel_08a.jpgLunetadSsnel_10a.jpg