maandag, 27 september 2021 15:41

40-jarig bestaan Milieu Werkgroep Houten

Gerrit Heringa Gerrit Heringa Gerrit Heringa

Dit jaar bestaat de Milieu Werkgroep Houten 40 jaar. Dit werd op zaterdag 25 september gevierd bij Boerderij Nieuw Slagmaat.
De gemeente Houten heeft ter gelegenheid van het 40 jarige bestaan een stuk grond in bruikleen gegeven, waarop de MWH natuur mag ontwikkelen. De cheque werd door wethouder Hilde de Groot uitgereikt aan voorzitter Henk Vernooij.

Het stuk grond ter grootte van ongeveer één hectare is te vinden langs de Schalkwijkseweg en de Hoogdijk. 

Voorzitter Henk Vernooij reageerde verheugd op het bericht. Hij benoemde de goede samenwerking die MWH en haar werkgroepen heeft met de gemeente Houten. Hij meldde dat er een projectgroep gaat worden gevormd die zich bezig gaat houden met de inrichting van een stuk natuur. Ondertussen wordt er gewerkt aan het verkrijgen van de ANBI-status van MWH, zodat sponsoring gemakkelijker wordt. 

Gedurende de rest van de dag konden leden van MWH kennismaken en netwerken met andere leden. Een speciale dag omdat hierdoor ook een kijkje in de keuken kon worden genomen bij de andere werkgroepen. Op het terrein van boerderij Nieuw Slagmaat was ook de Appelplukdag gaande. Hierdoor was er ook sprake van belangstelling van diverse gasten die konden kijken bij de verschillende werkgroepen. De MWH kan terug kijken op een zeer geslaagde dag.