woensdag, 08 mei 2024 18:00

Naturalisatieceremonie Houten

foto's Peter de Vlieger foto's Peter de Vlieger

Op woensdag 8 mei 2024 werd de naturalisatieceremonie gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op deze ceremonie kreeg een grote groep inwoners (let op: niet te verwarren met nieuwkomers) van de gemeente Houten officieel de Nederlandse nationaliteit.
Tijdens deze bijeenkomst werd door de burgemeester stil gestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. Hierna legden ze tegenover de burgermeester de verklaring van verbondenheid af, waarna ze officieel Nederlander zijn geworden.
Voor velen was dit het einde van een intensief proces.