donderdag, 27 maart 2014 08:09

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING LEX GOUDSWAARD

Gisteravond, woensdag 26 maart, heeft de heer A.N. (Lex) Goudswaard, huisarts in Houten, de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst genomen. Burgemeester Wouter de Jong reikte de versierselen en oorkonde behorende bij deze onderscheiding uit. Dit vond plaats na afloop van het mini-symposium 'Grootschaligheid in de zorg: Wie wordt daar nou (niet) blij van?' in Theater Aan de Slinger.

De heer Goudswaard heeft zich naast zijn werk als huisarts in de gemeente Houten altijd bijzonder ingespannen voor de huisartsengeneeskunde van de toekomst. Binnen het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) vervulde hij een grote rol in de richtlijnontwikkeling en het op de kaart zetten van de Nederlandse huisartsengeneeskunde. Met zijn werk in de huisartsenpraktijk en in de wetenschappelijke vereniging NHG heeft hij zowel nationaal als internationaal bijgedragen aan de huisartsengeneeskunde.

Diabetes is een onderwerp dat de heer Goudswaard na aan het hart ligt. In 2004 promoveerde hij op het onderwerp 'diabetes care in general practice: from monitoring to insulin therapy'. Zijn proefschrift heeft bijgedragen aan de verbetering van de zorg in het algemeen en de huisartsenpraktijk in het bijzonder. Als lid van het medisch ondersteuningsteam Bas van de Goor Foundation leert hij diabetici om op verantwoorde wijze bijzondere sportieve prestaties te leveren. De heer Goudswaard heeft samen met twee andere huisartsen de publicaties Handboek Verrichtingen in de huisartsenpraktijk (2009) en Handboek Diagnostische Verrichtingen (2012) uitgebracht.

Inmiddels zijn deze boeken verplicht lesmateriaal op de universiteit. Ze spelen een belangrijke rol bij het op juiste wijze opleiden van artsen tot huisarts. Goudwaard spant zich in om zijn collega's in Nederland te stimuleren en ondersteunen bij het leveren van een betere kwaliteit van zorg aan patiënten. In de gemeente Houten heeft Goudswaard zich ingezet als medeoprichter van het Hospice Houten. Ook heeft hij, samen met zijn vrouw, een gezondheidscentrum opgericht waar hij nu nog als huisarts werkt. Hij is een 'boegbeeld' en 'voorbeeld' voor de Nederlandse huisarts. Zowel nationaal als internationaal heeft hij bijgedragen aan het welzijn van heel veel patiënten.