dinsdag, 31 oktober 2017 10:30

Essentaksterfte slaat toe in Waalse bos

In het Waalse bos en het Elpad is een groot deel van de essen aangetast met de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Deze ziekte slaat in een hoog tempo toe in Nederland. De es herstelt niet van deze ziekte en gaat als gevolg hiervan dood.

In het Waalse bos is driekwart van de essen aangetast. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Als bosbeheerder zijn we genoodzaakt nu actie te ondernemen voor de veiligheid van de bosbezoeker. Vanaf woensdag 1 november worden de essen verwijderd. Het werk neemt circa een maand in beslag.

Gezonde essen en andere bomen blijven staan. Desondanks zal door het veel van het aanwezige bos verdwijnen. Staatsbosbeheer streeft ernaar dit te herstellen door natuurlijke bosverjonging plaats te laten vinden, of door het planten van nieuwe bomen. Dit is maatwerk. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het bos afgesloten en in beperkte mate het fietspad Elpad. Bebording in het gebied zal dit aangeven.

Toekomst van de es

We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte.

Media