zondag, 03 december 2017 08:36

Sleutel van fort HonsWijk in de Lek gegooid

De Milieu Werkgroep Houten heeft op 30 november  de sleutel van fort Honswijk in De Lek gegooid. Er waren zo’n 20 mensen aanwezig. Lees het  verslag in ‘t Groentje. Hieronder de toespraak.

Milieu Werkgroep Houten en anderen die met alternatieven voor fort Honswijk bij de gemeente aankloppen krijgen steevast te horen: Het is dit Plan van Aanpak of anders gooit de gemeente de sleutel in de Lek.

Maar dit Plan van Aanpak moet terug naar de tekentafel, want:

 • bedreigt natuur, rust en ruimte op Eiland van Schalkwijk
 • wellness, jachthaven, grootschalige evenementen ondermijnen cultuurhistorie van het fort en brengen de Unesco status in gevaar
 • sowieso is het geen levensvatbaar plan:
  – wellness is niks nieuws er zijn al plenty plekken, en bespaar ons de winkeltjes met klompen en molentjes waar Amsterdam juist vanaf probeert te komen
 • jachthavens langs Lek zieltogend
 • de Nederlandse evenementenmarkt is sterk competitief en dagrecreatie is vechtersmarkt
 • grote kans op jarenlang slepend dossier want fort Honswijk ligt in Natuur Netwerk Nederland

Daarom gooit MWH de sleutel hierbij in de Lek en daagt de gemeente uit om met nieuwe plannen komen die Honswijk en het Eiland van Schalkwijk koesteren!  Onze gemeenschap barst van de bruikbare ideeen, maar liefst 4 partijen hebben serieus gewerkt aan scenario’s voor het fort, met wel:

 • een uniek concept dat cultuurhistorie versterkt
 • respect voor natuur en rust op EvS

Maar de belangrijkste omissie: dit Plan van Aanpak ontbeert een visie op het fort Honswijk en het Eiland van Schalkwijk als geheel, en daarmee elk toekomstperspectief. Het Eiland van Schalkwijk slibt dicht!

Toekomstgerichte visie van Milieu Werkgroep Houten, naast uniek concept voor het fort en respect voor natuur en rust:

 • voortbouwen op de fantastische fietsinfrastructuur van Houten en de Linielanding: alleen als je EvS autoluw maakt en auto’s aan de rand achterlaten, kun je behouden wat mooi is, en zijn er in de toekomst grotere aantallen bezoekers mogelijk (vergelijk bijv. Vlieland).
 • toekomstbestendig: Eiland van Schalkwijk wordt “Eiland van de Toekomst”, met Honswijk uiteraard wel als belangrijk speerpunt temidden van duurzame innovatieve toepassingen voor energie en landbouw.

Dan hoeft de Raad van Advies van Honswijk zich niet te verantwoorden over de strijdigheid van dit Plan van Aanpak met de doelstellingen van hun eigen organisaties en dat wordt het pas echt interessant voor alle belanghebbenden, incl. lokale ondernemers.

Namens Milieu Werkgroep Houten

Linda Flipse