zondag, 17 december 2017 10:53

Plan voor 12 woningen ’t Goy mogelijk door grondaankoop gemeente

Plan voor 12 woningen ’t Goy mogelijk door grondaankoop gemeente © Foto Paul van der Klei

De gemeente Houten heeft twee belangrijke grondaankopen kunnen doen aan de Tuurdijk 1 en 3a in ’t Goy. Hierdoor is het mogelijk geworden om daar 12 woningen te bouwen. De komst van nieuwe huizen is een langgekoesterde wens van zowel inwoners van ’t Goy als van de gemeente.

‘Met deze grondaankoop hebben we echt een doorbraak bereikt’, zegt wethouder Herman Geerdes (ruimtelijke ordening, kleine kernen). ‘Nieuwe woningen en nieuwe bewoners dragen bij aan de leefbaarheid. Ze helpen om lokale voorzieningen zoals de sportverenigingen en de basisschool in stand te houden. Het woningbouwplan aan de Tuurdijk heeft een financieel tekort, maar is van dusdanig groot belang voor ’t Goy dat wij bereid zijn hierin te investeren.’

Geerdes was vrijdag in ’t Goy om persoonlijk het goede nieuws te vertellen aan de klankbordgroep Mooi ’t Goy die opkomt voor de belangen van het dorp.

Het voorlopige plan voorziet in 12 vrije-sectorwoningen. De zogenoemde startnotitie, waarin de randvoorwaarden voor de bouw worden geregeld, staat begin januari op de agenda van het rondetafelgesprek. Als naar verwachting later die maand de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, gaat de gemeente op zoek naar een ontwikkelaar die in samenspraak met onder andere omwonenden een concreet bouwplan zal maken.

Voor het verlenen van de uiteindelijke omgevingsvergunning is de goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

Als alles volgens plan verloopt kan de bouw van de woningen in 2019 starten.

Zie voor meer informatie www.houten.nl/tuurdijk.