woensdag, 20 december 2017 10:23

Viveste en Volksbelang fuseren per 1 januari 2018

De directeur-bestuurders Batian Nieuwerth (Volksbelang) en Frans-Jozef Snoeks (Viveste) hebben op 20 december 2017 het bestuursbesluit tot fusie ondertekend. Vanaf 1 januari 2018 gaan beide woningcorporaties door onder de naam: Viveste.

Lokaal en regionaal verbonden

Met het nieuwe Viveste ontstaat er in het Kromme Rijngebied een woningcorporatie met een sterke lokale en regionale binding. Een corporatie, die in de regio staat voor goed wonen tegen een redelijke prijs voor mensen met een laag inkomen en de kwetsbare groepen in de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede bedient. Dit perspectief is voor beide woningcorporaties aanleiding om te fuseren.

Krachtige corporatie

Deze ambitie is alleen waar te maken vanuit een organisatie met (financiële) slagkracht. Een organisatie die met oog voor de opgaven haar groeiambities in de sociale woningvoorraad realiseert. Maar ook een organisatie die blijft voldoen aan de lokale opgaven en continuïteit biedt aan haar ambities, onder meer op het terrein van nieuwbouw en renovatie. Op deze wijze wordt de kwaliteit én diversiteit van de vastgoedportefeuille versterkt, terwijl de risico’s beter worden gespreid. Door middel van krachtenbundeling in één organisatie kan er moderne maatschappelijke dienstverlening worden geleverd. Bovendien is er met fusie voldoende capaciteit en professionaliteit in huis om goed te blijven inspelen op de veranderingen in de regio en de wet- en regelgeving.

Klantvestigingen in Wijk bij Duurstede en Houten

De corporaties zijn sterk lokaal verankerd. De nieuwe organisatie houdt een klantvestiging in Wijk bij Duurstede en Houten. Daarnaast worden de ondersteunende diensten vanaf voorjaar 2018 georganiseerd vanuit een nieuwe vestiging in Bunnik.