vrijdag, 26 januari 2018 09:41

Stichting Buitenwereld kijkt naar de toekomst

Stichting Buitenwereld is in het leven geroepen om het beheer en de exploitatie van “de Speelheuvel” en de Kinderboerderij op zich te nemen. De stichting wil kinderen graag laten kennismaken met de natuur en recreatieve mogelijkheden scheppen in het groengebied aan de Keercamp. De financiele situatie van Stichting Buitenwereld is weer stabiel en daarom kan er naar de toekomst worden gekeken.

 Kwartiermaker

De gemeente en de Stichting hebben een kwartiermaker aangesteld met de opdracht om met concrete toekomstvoorstellen te komen voor het gehele terrein. De heer G. Kovacsek gaat dit in samenwerking doen met het bestuur van de Buitenwereld en andere (toekomstige) gebruikers van het gebied. Voorstellen kunnen variëren van het bestuurlijk, inhoudelijk en economisch gezond houden van de Stichting tot voorstellen die gaan over verplaatsing en/of alternatief gebruik van de locatie.

Planning

Het onderzoek van de heer G. Kovacsek begint in januari en duurt een half jaar. De eerste maanden wordt verkend welke mogelijke scenario’s er zijn.  In februari/maart kiest het college dan het meest wenselijke scenario. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt en geïmplementeerd.