woensdag, 24 januari 2018 10:19

Betaalbare woningen aan de Tuurdijk?

De gemeente Houten heeft twee belangrijke grondaankopen kunnen doen aan de Tuurdijk in ’t Goy. Hierdoor is het -eindelijk- mogelijk geworden om daar woningen te bouwen. De PvdA vindt dat nieuwe woningen en nieuwe bewoners bijdragen aan de leefbaarheid van deze kern.

Ze helpen om lokale voorzieningen zoals de sportverenigingen en de basisschool in stand te houden. In de voorbereiding van de plannen werd wel duidelijk dat het woningbouwplan aan de Tuurdijk een financieel tekort heeft. Als PvdA vinden we het belang dusdanig groot voor ’t Goy dat wij bereid zijn hierin te investeren. Want tja, de ‘markt’ werkt niet altijd perfect, en zelfs de VVD was bereid om ‘een handje te helpen’ met overheidsgeld. En als je dan toch moet betalen als gemeente, dan moeten er wat de PvdA betreft betaalbare woningen mee gebouwd worden en moeten we als overheid geen luxe villa’s subsidiëren. Het bouwen van meer betaalbare woningen, zoals starterswoningen werd overigens ook bepleit door de inwoners uit ’t Goy zelf. Maar dat kost wat. We hebben als PvdA er voor gepleit om vooral het doel ‘bouwen van betaalbare woningen’ voor ogen te houden en natuurlijk het tekort zo laag mogelijk te houden. Helaas deden andere partijen het omgekeerde en wilden de kosten leidend laten zijn. De discussie leidde er wel toe, dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Want iedereen was het er wel over eens was dat het niet de bedoeling is slecht één of twee starterswoningen te bouwen. Dat zet geen zoden aan de (Tuur-)dijk. Die uitkomst is grote plus. Dat betekent dat tijdens de participatie voor de invulling van het verdere bouwplan in 2018, er meer mogelijkheden zijn om betaalbare woningen te realiseren. Dat is winst!