dinsdag, 01 mei 2018 06:36

Staatsbosbeheer werkt druk aan verbetering van de paden in bos Nieuw Wulven

Diegene die onlangs in het bos Nieuw Wulven heeft gefietst of gelopen heeft het vast gezien: er wordt druk gewerkt aan de verbetering van de paden.

De huidige paden voldeden niet meer en betekende dat vooral in het natte seizoen de paden moeilijk toegankelijk waren.

De paden worden verhard met half verharding en ook de drainage wordt verbeterd.

Op het eerst gezicht lijken de paden enorm breed dit is bewust gedaan om ook het materieel waarmee gemaaid wordt goede toegang te geven tot het gebied. In de loop van de tijd zullen de zijkanten weer begroeid raken waardoor de paden weer een stuk smaller ogen.

Niet alle paden worden verbeterd alleen de “hoofdstructuur” wordt opgeknapt er blijven nog veel (gras) paden over die vooral in het zomerseizoen toegankelijk zijn.