zondag, 13 mei 2018 07:00

Ooievaars in Schalkwijk!

In de zestiger jaren waren de ooievaars bijna uitgestorven in Nederland; vooral door het grootschalige gebruik van pesticiden. Inmiddels heeft men er alles aan gedaan, en met succes! En zijn inmiddels in Nederland ongeveer 1000 ooievaars-broedplaatsen.

Deze week zijn er vier ooievaars-eieren in Schalkwijk gelegd in het paalnest achter de boerderij van Jan en Ellie van Schip aan de Lagedijk.

Dit is de locatie die de knotgroep van de Milieuwerkgroep Houten onderhoudt. In maart 2013 is de “landingsbaan” rond de paal voor de ooievaars vrijgemaakt van hoge essen; in februari 2018 zijn daar de wilgen weer geknot.

Stan van Wijngaarden en zijn vader Peter hebben hier ( oa. met hun drone) prachtige foto’s van gemaakt!

ooievaar