woensdag, 27 november 2019 18:29

Herplant 28.000 bomen Waalse Bos

In het Waalse Bos in gemeente Houten wordt 8 hectare bos opnieuw aangeplant. Hierin werken Staatsbosbeheer en Trees for All samen om het Waalse Bos te herstellen nadat de essentaksterfte in dit gebied heeft toegeslagen. Alle gekapte essen worden vervangen door nieuwe aanplant van gemengd bos.

In maart 2019 is de eerste fase in Elpad gerealiseerd met 9.500 bomen. Eind november is gestart met de herplant van de overige 18.500 bomen in het zuidelijk deel van het Waalse Bos.

Bij de herplant zijn donateurs en partners van Trees for All betrokken. Tijdens de boomplantdagen op 26 en 27 november hebben 100 medewerkers van Koninklijke BAM Groep nv samen met de boswachters bijna 1000 bomen geplant.

Toekomstbestendig

De herplant bestaat uit verschillende boom- en struiksoorten zoals Esdoorn, Els, Berk, Wilg, Linde, Winter- en Zomereik en Meidoorn, Hazelaar en Haagbeuk. Ruim de helft is dit jaar aangeplant, de overige bomen gaan in 2020 de grond in. Daarmee is het Waalse Bos beter opgewassen tegen klimaatverandering en draagt het bij aan een gezond en gevarieerd bos.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met Trees for All en Stichting Nationale Boomfeestdag via het Nationaal Bossenfonds aan meer bos in Nederland. Gezien de impact van de essentaksterfte in Nederland, wordt ook gewerkt aan herbebossing in de terreinen van Staatsbosbeheer. Trees for All betrekt bedrijfsleven en particulieren voor donaties om nieuw bos te realiseren. Niet alleen het Waalse Bos, ook in meerdere terreinen van Staatsbosbeheer staat aanplant op de agenda. Zo is eind 2018 nieuw bos gerealiseerd met zo’n 70.000 bomen in Hollandse Hout (Flevoland). En, de start van ruim 15 hectare bosherstel in het Bieslandse Bos (Zuid-Holland) eind november 2019. Een mooi resultaat en waar mens, dier en natuur profijt van hebben.