vrijdag, 10 mei 2024 07:53

Land van Ons vindt pachters voor perceel Houten

Het perceelteam Houten van Land van Ons heeft met Henk Smith en Djûke Smith-van der Maat uitstekende lokale pachters gevonden voor ons nieuwe perceel bij  Houten. Het ruim 18 hectare grote stuk land maakte in de 17e eeuw deel uit van de kasteeltuinen van buitenplaats Heemstede, maar is al jaren in gebruik als mais- en grasland.

Djuke en Henk SmithHenk en Djûke boeren op een steenworp afstand van het perceel op boerderij Nieuw Slagmaat en gaan graag samen met ons de uitdaging aan om het stuk land een passende invulling te geven binnen de historische contouren.

Gezamenlijke doelen

De landelijke burger coöperatie Land van Ons wil met het aankopen van grond bijdragen aan herstel van het landschap en het verhogen van de biodiversiteit. De missie van familiebedrijf Nieuw Slagmaat ,“een traditioneel gemengd bedrijf in een modern jasje”, sluit hier goed op aan: “duurzame landbouw, lokaal geproduceerd voedsel en mensen dichter bij elkaar brengen, en het verbeteren van onze landerijen”.

Verbinding met de consument en de omgeving

Henk en Djûke zijn innovatieve ondernemers, niet bang om nieuwe activiteiten te proberen, zoals de teelt van kiwi’s of bijzondere akkerbouwgewassen en allerlei nieuwe natuurbeheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld keverbanken. Met een scala aan activiteiten zoals fruitteelt, vleesvee, een boerderijwinkel, educatie, een maisdoolhof, appelplukdagen voor consumenten en volop agrarisch natuurbeheer zet Nieuw Slagmaat in op verbinding met de omgeving. 

Plannen 

In dit opstartjaar worden enkele granen en vezelhennep geteeld, in combinatie met bloemen- en kruidenrijke akkerranden en andere natuurbeheersmaatregelen, om zo snel mogelijk de bodem en de bovengrondse biodiversiteit te verbeteren. De pachters en het perceelteam gebruiken het eerste jaar om een inrichtings- en beheersplan voor de lange termijn te maken dat recht doet aan de historie van dit bijzondere perceel.

Meer info:  www.nieuwslagmaat.nl 
Meedoen?  www.landvanons.nl/houten 

Meer in deze categorie: « Liniepont gaat elektrisch varen