zaterdag, 08 juni 2024 10:28

Vlinderontdekkingstocht Houten

Op woensdag 19 juni opent burgemeester Isabella bij Basisschool De Vlinder de Vlinderontdekkingstocht in Houten. Deze tocht, met name gericht op kinderen in de bovenbouw van de basisschool, maar zeker ook op volwassenen, is een geschenk van Rotary Club HoutenCastellum (RCHC) aan de Houtense gemeenschap.

Het is een wandelroute langs 20 tegels met verschillende in Houten voorkomende vlinders. De totale ontdekkingstocht kan worden verdeeld over 3 routes in Noord-Oost, Noord-West en Zuid. RCHC heeft deze ontdekkingstocht ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Houten en de Vlinderstichting. De aanleiding hiervoor is de viering van het vierde lustrum van deze Rotaryclub, die het thema ‘de jeugd van Houten’ al vele jaren omarmt. Dit geschenk draagt bij aan kennis over en waardering voor vlinders in het bijzonder en biodiversiteit in het algemeen.

Rotary Club Houten-Castellum viert in het clubjaar 2023/2024 haar vierde lustrum. Om dit luister bij te zetten, heeft de club een plan bedacht om in Houten een educatieve route uit te zetten over Nederlandse vlinders, aan de hand van beelden en informatie. Houten heeft immers vanouds een verbinding met vlinders (vlinderstad, vlinderloop). De op de tegels afgebeelde vlinders komen alle in Houten voor. De ontdekkingstocht wordt gemarkeerd door 20 tegels. Per stoeptegel kan de deelnemer een QR-code scannen met een afbeelding van één bepaalde vlinder. De QR-code verwijst naar een website (begin juni in de lucht) waar informatie over de desbetreffende vlinder te lezen is. De ontdekkingstocht is leuk om – al of niet in delen – lopend of met de fiets af te leggen. De deelnemers doen daarbij kennis op over vlinders die in Houten en omgeving te zien zijn. Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het genieten van het buiten zijn en de kennis over en waardering voor vlinders in het bijzonder en biodiversiteit in het algemeen.