dinsdag, 30 december 2014 20:06

Viveste wil met bewoners van Het Rond een bruisende plek maken

Samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bewoners wil Viveste van Het Rond een bruisende plek maken. Viveste wil mensen die er wonen ondersteunen om een sociaal (buurt)netwerk op te bouwen en daarmee hun woongenot vergroten.

Bewoners van Het Rond en omgeving gingen tijdens de pauze van de kerstvoorstelling Hartje Houten aan de slag met inventariseren van ideeën voor hun buurt . Ook gaven ze aan op welke manier ze bij willen dragen om van het Hart van Houten ook het kloppende Hart van Houten te maken. Deze avond op zich was natuurlijk ook al een mooie gelegenheid voor bewoners om elkaar te leren kennen.

Samen aan de slag

Hoe kunnen we met elkaar Het Rond en omgeving gezelliger, veiliger of meer een thuis maken? Viveste en het opbouwwerk van 'van Houten&co' willen in het nieuwe jaar met bewoners aan de slag om de buurt nog prettiger te maken.

Kansen verkennen

Wessel Hansen (wijkbeheerder Viveste) en Annekee Bosveld (opbouwwerkster 'van Houten&co') hebben in 2014 met bewoners gesproken over hoe zij hun woonomgeving en de aansluiting in de buurt ervaren. Zij gingen bij bewoners op bezoek om de kansen voor het versterken van omgeving Het Rond te verkennen.

Hartje Houten

De officiële kick-off van het leefbaarheidsproject is op 22 december 2014 gevierd met de kerstvoorstelling 'Hartje Houten' in theater Aan de Slinger. Alle bewoners van Het Rond en omgeving waren uitgenodigd voor de voorstelling. In de pauze zijn Viveste en 'van Houten&co' met hen in gesprek gegaan over hun buurt.

Ideeën & Ontmoetingen

Er zijn mooie en waardevolle ideeën van bewoners naar voren gekomen in de pauze van 'Hartje Houten'. Onder andere kwamen naar voren:

  • spelletjesmiddagen organiseren
  • het plein gezelliger inrichten
  • koffieochtenden organiseren (voor senioren)
  • buren helpen (met administratie)
  • ontmoetingsruimte creëren voor bewoners onderling
  • diverse ideeën over groen in de buurt.
  • Bovendien hebben veel mensen weer nieuwe buurtbewoners leren kennen tijdens Hartje Houten.

In 2015…

Hopen we dat dromen werkelijkheid worden. Initiatieven blijven altijd van bewoners zelf. Waar we kunnen, ondersteunen we bewoners om hun ideeën in de praktijk te brengen. Ook brengen we mensen met elkaar in contact, die bijvoorbeeld hetzelfde idee of interesse hebben of bij elkaar in de buurt wonen.

Contact

U gaat dus weer van ons horen! Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met Viveste of het opbouwwerk van 'van Houten&co'.

Media

Charles Verwimp - Omroep Houten