dinsdag, 24 maart 2015 11:47

Viveste aan de slag met adviezen Adviesraad over betaalbaar wonen

Op 5 februari organiseerde de Adviesraad Viveste samen met Viveste een thema-avond over betaalbaar wonen. Huurders en andere belanghebbenden werd gevraagd mee te denken over mogelijkheden om huren in Houten betaalbaar te houden.

Op basis van alle suggesties van die avond, deed de Adviesraad begin maart 7 concrete aanbevelingen aan Viveste. Viveste gaat nu met de meeste ervan aan de slag.

Inflatievolgende huurverhoging voor laagste inkomens

Viveste beperkt dit jaar de jaarlijkse huurverhoging voor de laagste inkomens (inkomen tot en met 34.229,- euro) tot inflatie: 1%. Van de overheid mogen de huren voor deze groep stijgen met 2,5%. Voor de groep huurders met een middeninkomen (34.229 euro tot 43.786 euro) onderzoeken wij de mogelijkheid van een huurverhoging van 2,5% in plaats van 3%. We houden wel vast aan een maximale huurverhoging van 5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro. We zien dit als een belangrijk middel om ‘scheefwonen’ tegen te gaan.

Het advies om ervoor te zorgen dat mensen met een bijstandsuitkering niet meer in een dure huurwoning kunnen gaan wonen, wordt waarschijnlijk al in 2016 bij wet geregeld.

Kantoren ombouwen naar goedkope woningen

Met dit advies zijn we al druk aan de slag. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om twee kantoorpanden aan de Spoorhaag en Achterom om te bouwen voor starters. Hier zouden ongeveer 50 goedkope huurappartementen gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk zijn er nog meer geschikte leegstaande kantoren.

Promoten van kleiner wonen

We gaan de mogelijkheden verkennen om ons project waarbij we senioren proberen te verleiden te verhuizen van een grote eengezinswoning naar een kleiner appartement uit te breiden naar andere doelgroepen.

Huurders informeren over financiële regelingen

Ook gaan we samen met de Adviesraad na hoe wij huurders bijvoorbeeld op onze website nog beter kunnen informeren over mogelijke financiële regelingen.

Huurverlaging voor huurders die zich inzetten voor hun woonomgeving

Ook dat vinden we een sympathiek idee. We gaan onderzoeken of we hiermee kunnen gaan experimenteren.

Alleen het advies om Viveste-huurders die doorschuiven naar een gelijkwaardige woning een korting op de nieuwe huurprijs te geven, nemen we niet over. We zien namelijk geen reden om in ons huurprijsbeleid onderscheid te maken tussen huurders die een woning van Viveste achterlaten en huurders die van elders komen. Bovendien is het voor ons belangrijk om de huurprijzen meer in verhouding tot de kwaliteit van de woningen te brengen, omdat wij de bijbehorende leningen moeten terugbetalen en landelijke heffingen moeten betalen.