maandag, 06 juli 2015 07:53

Excursies Milieu Werkgroep Houten per fiets

Excursie per fiets Excursie per fiets

De Milieu Werkgroep Houten organiseert maandelijks een fietsexcursie, ook op zondag 19 juli en 16 augustus a.s.

Op zondag 19 juli wordt gefietst naar de ringslangen in Nieuw-Wulven.

De ringslang is een beschermde slang die voorkomt in enkele delen van Nederland, waaronder Houten. Deze slang heeft een bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik met zwarte vlekken. In Nieuw Wulven, het bos ten noorden van Houten, is een aantal broeihopen gevestigd, waar de afgelopen jaren vele ringslangen uit eieren zijn gekropen. Onder leiding van een deskundige gids wordt meer verteld over deze beschermde slang, die alleen door deskundigen mag worden aangeraakt.

De start van de excursie per fiets is om 10.00 uur vanaf het gemeentehuis. Voor het meedoen aan de excursie wordt u geadviseerd om stevig schoeisel mee te nemen. Verwacht wordt dat we rond 13.00 uur weer terug zijn. De deelname is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. N.B. Controleer na wandelingen door de natuur altijd op teken.

Op zondag 16 augustus wordt gefietst langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanaf Werk aan de Waalse Wetering, door het inundatiegebied naar de waterliniewerken langs het Lekkanaal om via oa. de plofsluis, de Batterijen aan de Overeindseweg en langs de groepsschuilplaatsen aan de Waijensedijk naar fort 't Hemeltje te rijden. Daarna wordt het vernieuwde Fort Vechten nog aangedaan. De start van de excursie per fiets is om 10.00 uur vanaf het gemeentehuis.

Voor het meedoen aan de excursie wordt u geadviseerd om stevig schoeisel mee te nemen. Verwacht wordt dat we rond 15.00 uur terug zijn. De deelname is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.