dinsdag, 08 september 2015 21:22

In gesprek met Houtenaren over wonen

Op de activiteitenmarkt van zaterdag j.l, gingen medewerkers van de gemeente in gesprek met inwoners over hun woontoekomst. Ze spraken met elkaar over verhuisplannen en woonwensen. Veel Houtenaren lieten hun wens achter op het kartonnen huis, dat symbool staat voor de 'Woonvisie Houten 2025'.

 Filmwedstrijd

De gesprekken op de markt zijn een bouwsteen voor de nieuwe Woonvisie Houten 2025. De gemeente gaat de komende maanden met veel partijen in gesprek om informatie en wensen te verzamelen. Dit voorjaar is al een woningbehoefteonderzoek gedaan.

Ook u kunt bijdragen aan de Woonvisie. Discussieer bijvoorbeeld mee op onlineplatform Argu en lanceer uw ideeën over wonen in Houten. Of kom naar het Woondebat op 28 oktober aanstaande. Omroep Houten organiseert een filmwedstrijd, waarbij u op creatieve wijze kunt uitbeelden hoe u over 10 jaar wilt wonen. U maakt zo kans op een mooie prijs.

Hoe verder?

Eind dit jaar wordt alle inbreng verzameld en verwerkt tot een concept-woonvisie. Hierin staan dan de visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in Houten tot en met 2025 met een doorkijk naar 2040. Daarna volgt begin 2016 de bespreking en besluitvorming door de gemeenteraad.