maandag, 12 december 2016 16:00

Prestatieafspraken Viveste 2017: Meer aandacht voor sociale huurwoningen

“Een unieke overeenkomst”, zo noemen alle partijen de prestatieafspraken voor 2017. Frans-Jozef Snoeks (directeur-bestuurder woningcorporatie Viveste), Jocko Rensen (wethouder) en Marlous van Leeuwen (Adviesraad Viveste) zetten vandaag hun handtekening onder deze afspraken.

Viveste en de gemeente hebben een traditie met het maken van prestatieafspraken. Het is nu voor het eerst dat de huurdersvertegenwoordiging betrokken is bij het opstellen van die afspraken. Deze zijn in lijn met de Woonvisie 2016-2025. De partijen monitoren de prestatieafspraken, die elk jaar worden geactualiseerd. De gezamenlijke aandacht richt zich komend jaar vooral op betaalbare en duurzame woningen, op senioren en wonen met zorg.

Sociale woningvoorraad op peil houden

In 2017 is er speciale aandacht voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Viveste heeft relatief veel grote en dure woningen. In de toekomst neemt vooral het aantal kleinere huishoudens toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zal Viveste vooral grote, dure woningen verkopen. Daartegenover staat dat er woningen bijkomen door nieuwbouw en door transformatie van kantoorgebouwen. Omdat de druk op de woningmarkt zo groot is, komen er in 2017 ook tijdelijke woningen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben.
Verder gaat Viveste aan de slag met het verduurzamen van haar woningbestand door zonnepanelen te plaatsen.

Aandacht voor senioren en wonen met zorg

De partijen gaan onderzoeken of de seniorenvoorrangsregeling voor doorstroming naar passende sociale huurwoningen beter kan.
Daarnaast willen gemeente, Viveste en de Adviesraad samenwerken met zorgpartijen om een ‘woonzorgzone’ in Houten te realiseren. Dit kan een gebied zijn waar een combinatie is van voorzieningen, diensten, passende woningen in een toegankelijke woonomgeving.