Wonen - OnsHouten
Op donderdag 27 februari 2014 hebben NS, Qbuzz, politie en gemeente Houten gezamenlijk een Lokaal Veiligheidsarrangement ondertekend. Het gaat om de veiligheid van de bus- en NS stations (Houten en Castellum) en de directe omgeving.…
Op 1 juni is er Open Deuren Dag is bij huizen die geen energierekening hebben. Erg interessant als je bezig bent met het energie-zuinig maken van je woning. Kijk voor meer informatie op www.huisvolenergie.nl
Ontwerpfase is gestart: nog enkele woningen te koop!
Woningbouwvereniging Viveste is gestart met een proef om het voor ouderen gemakkelijker te maken om de stap naar een andere woning te maken 
De wervingsacties van februari jl. hebben weer een paar nieuwe, enthousiaste aspirant-leden opgeleverd die belangstelling hebben om de opzet van ecowijk het Hout beter te leren kennen.
Voor de toekomstige bewoners van de geplande ecowijk ‘het Hout’ in Houten is een nieuwe fase aangebroken. Het stedenbouwkundig plan is in een definitieve versie bij de gemeente waar de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure getroffen…
Pagina 8 van 8