donderdag, 16 maart 2017 16:00

Houtenaar Paul Robben Officier in de Orde van Oranje-Nassau

17 maart 2017

© Foto Michelle Muus

De heer prof. dr. P.B.M. (Paul) Robben uit Houten heeft vandaag de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Het lintje werd Robben (66) opgespeld in Rotterdam door de burgemeester van Houten, Wouter de Jong.

Dat gebeurde tijdens een symposium ter gelegenheid van Robbens pensionering. Volgende maand neemt hij officieel afscheid als coördinerend specialistisch adviseur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook beëindigt hij zijn werkzaamheden als bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Huisarts

Sinds december 2002 is de heer Robben werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Als voormalig huisarts en met ervaring in de verpleeghuiszorg heeft hij zich vanaf het begin bezig gehouden met het verbeteren van toezicht. Het ontwikkelen van betere toezichtmethoden, het verhogen van de effectiviteit en de openheid rond het inspectiewerk stonden daarbij altijd centraal.

In het begin van zijn aantreden bij IGZ was het toezicht vooral van en door dokters, en nauwelijks voor de burger. De heer Robben heeft een grote bijdrage geleverd aan de noodzakelijke omslag op dit punt.

Verbinding

De heer Robben heeft nationaal en internationaal kennis gedeeld en verbinding gemaakt met inspecties en toezichthouders. In 2011 was hij mede-oprichter van de Academische Werkplaats Toezicht (AWT). AWT is inmiddels uitgegroeid tot een forum waarin in Nederland hoogstaand onderzoek naar effectiviteit van het toezicht wordt verricht. Zowel binnen het ministerie van VWS, de IGZ als de wetenschappelijke wereld is veel steun voor de AWT. Hiermee heeft de heer Robben een bijdrage geleverd aan de professionalisering van het toezicht op de gezondheidszorg in Nederland.

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. De heer Robben heeft vanuit zijn bestuurdersrol bij deze vereniging een belangrijke rol gespeeld met het op de kaart zetten van het onderzoek naar (de effectiviteit van) het toezicht.

Ook internationaal heeft de heer Robben veel werk verzet om verder onderzoek naar het toezicht te bevorderen. In 2008 heeft hij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een doorstart van de European Partnership for Supervisory Organisations in Healthcare and Social Services (EPSO). In dat kader zijn onderzoeksgroepen opgericht op het gebied van toezicht in Noorwegen en Engeland. Internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende inspectiemethoden ligt daarmee in het verschiet.

Betrokkenheid

Prof. Robben heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheidszorg en breder toezicht. Sinds 2009 bekleedt hij de leerstoel 'Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de Gezondheidszorg' bij het instituut Beleid en Management gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in zijn leven als arts en inspecteur in dienst gestaan van de gezondheidszorg in Nederland. Zijn hoge mate van betrokkenheid bij Denkbeeld, een tijdschrift 'voor professionals in de psychogeriatrie, waar hij redacteur en adjunct-hoofdredacteur was, bevestigt dat beeld.

Prof. Robben heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het toezicht daarop. Hij heeft ook een substantiële bijdrage geleverd aan de professionalisering van nationale inspecties. Uit waardering voor al deze inspanningen heeft het de Koning behaagd hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.