woensdag, 22 maart 2017 22:55

Nieuw: Digitale Speeltuin (8-10 jaar)

Er is veel vraag naar de Scratch-programmeerworkshops, en vaak moeten we kinderen teleurstellen omdat ze nog te jong zijn. Voor Scratch moeten kinderen enigszins abstract kunnen denken en bepaalde concepten kunnen begrijpen, en onder de 10 jaar lukt dat maar zelden, is onze ervaring.

Om de jongere kinderen van 8-10 jaar toch alvast in contact te brengen met logisch denken, de regels van het programmeren en de werking van computers ontwikkelen we nu een nieuwe workshopreeks: de Digitale Speeltuin. In mei gaan we een pilot doen met deze nieuwe reeks.

Wat staat er op het programma?
We bieden de kinderen elke week een mix aan van online en “unplugged” activiteiten: spelletjes en opdrachten die aansluiten bij de interesse van de kinderen, die het logisch denken stimuleren en begrip geven over hoe een computer werkt en hoe jij dat kunt besturen. Maar die vooral erg leuk zijn! Denk aan:

  • Binair tellen
  • Pixel tekenen
  • Levend programmeren
  • Robottaal
  • Ko de Kraker
  • Blockly
  • etc.

Wat leren de kinderen?
De workshops hoeven niet direct een voorbereiding te zijn op de Scratch workshops, al zullen er zeker inzichten en vaardigheden worden opgedaan die waardevol zullen zijn om later het programmeren met Scratch te leren. Het materiaal zal breder zijn dan alleen programmeren. Veel aspecten van “digitaal” komen aan bod.

Kunnen kinderen hierna doorstromen naar Basis Programmeren in Scratch?
De  jongste deelnemers kunnen niet direct doorstromen naar de Scratch workshops. Tenzij we bijzonder talent ontdekken…
Daarom willen we de reeks zo opzetten dat een kind ook 2x of 3x met deze reeks kan meedoen, met steeds weer andere spelletjes, en activiteiten in toenemende moeilijkheidsgraad.

Welke kinderen kunnen meedoen?
Deze workshopreeks is voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Van de deelnemers wordt wel voldoende leesvaardigheid verwacht.

Over de pilot
Data: 10, 17, 24, en 31 mei
Aantal deelnemers: max 4
Kosten: deelname aan de pilot is gratis
Uit de aanmeldingen stellen wij een representatieve groep samen, om onze leerervaring uit de pilot zo groot mogelijk te maken. Volgorde van aanmelding speelt geen rol. 

Aanmelden is nu mogelijk, tot eind april.