donderdag, 31 augustus 2017 11:19

Groene keus 2017

Heeft u een goed idee om de energietransitie in Houten te versnellen? Ook in 2017 maakt u weer een kans om voor uw project financiële steun van DFHouten te krijgen. U kan uw idee tot 15 oktober aan de werkgroep voorleggen.

Zij kunnen u helpen de kans voor honorering zo groot mogelijk te maken. Uw uiteindelijke aanvraag moet vóór 12 november 2017 bij DFHouten binnen zijn. Hier is meer informatie te vinden.