zondag, 19 november 2017 14:17

Milieuwerkgroep Houten start petitie: ‘Ik hou van Honswijk’

De Milieu Werkgroep Houten (MWH) is de petitie gestart ‘Ik hou van Honswijk’. Met deze petitie roept ze de bevolking op om een tegengeluid te geven aan de plannen van de gemeente Houten om fort Honswijk om te bouwen tot een grote toeristische attractie.

MWH wil uitwerking van alternatieve kleinschaliger scenario’s voor fort Honswijk met minder grote financiële en juridische risico’s en veel beter in balans met de lokale belangen. Tevens maken we ons grote zorgen om de duizenden vleermuizen die er overwinteren.

Plan

Het Plan van Aanpak (https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/plan-van-aanpak-fort-honswijk-naar-de-raad/) wil van fort Honswijk een attractie maken met tenminste elke maand een evenement met duizenden bezoekers (100.000 per jaar). Dit is een serieuze bedreiging van alles dat fort Honswijk en omgeving nu juist zo aantrekkelijk maakt.

Door onvoldoende respect voor de rust, natuur en ruimte op het Eiland van Schalkwijk schaadt het plan de belangen van omwonenden, inwoners en belangengroeperingen van Houten en omliggende gemeenten. En omdat in het Torenfort de wettelijk beschermde vleermuizen overwinteren, kan het plan sneuvelen bij de rechter. Daarnaast zijn de benodigde 40 miljoen nog niet geregeld.

Samengevat:

 • aantasting rust op Eiland van Schalkwijk
 • aantasting flora en fauna
 • 100.000 bezoekers per jaar
 • financieringsrisico
 • miljoenen risico voor Houten
 • aanvechtbaar bij de rechter

Verzoek

Daarom verzoeken wij het gemeentebestuur om:

 • uitwerking van alternatieve kleinschaliger scenario’s voor fort Honswijk met minder grote financiële en juridische risico’s en veel beter in balans met de lokale belangen
 • te borgen dat de gemeente zeggenschap behoudt over de stichting Honswijk in oprichting. Het fort is waardevol erfgoed, dat vraagt om publiek toezicht, niet in het minst vanwege de risico’s
 • MWH vraagt u de petitie te tekenen voor 28 november op https://www.petities24.com/ik_hou_van_honswijk
  Na ondertekening ontvangt u een e-mail. Pas wanneer u deze e-mail heeft bevestigd, wordt de ondertekening geldig.