zondag, 26 november 2017 11:51

Hoeveel waarde heeft Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld voor u?


Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld heeft een nieuw dak nodig, wellicht heeft u dit al in de media gelezen. Het dak moet in de zomer van 2018 aangepakt worden. De gemeente moet op korte termijn een beslissing nemen of de reparatiekosten opwegen tegen het maatschappelijk belang van Schoneveld.

Om de gemeente voor hun besluit goed te informeren, doet ‘van Houten&co’ onderzoek naar de meerwaarde van het centrum voor u als bewoner van Houten. Het draait immers om een speciale plek voor u! Wij vragen u ons hierbij te helpen, door het invullen van een korte enquête, deze is te vinden op www.vanhoutenenco.nl of via www.vanhoutenenco.nl/pagina-item/schoneveld/.

Een duurzame oplossing met voordelen voor u

Gezien het maatschappelijk belang bekijken wij wat de mogelijkheden zijn en denken daarbij ook mee over de kosten en mogelijkheden om een duurzame oplossing te realiseren. Het gebruik van bijvoorbeeld dakleien met zonnecellen is zo’n duurzame oplossing en zou een mooie gelegenheid zijn om te besparen op uw energiekosten. We onderzoeken of een projectopzet met zonne-energie mogelijk is. Bewoners kopen/huren dan een aandeel in het zonne-energieproject in ruil voor stroom en een lagere energierekening.

We hebben uw feedback hard nodig! Uw mening is voor ons erg belangrijk

Wij waarderen het als u 2 minuten de tijd neemt om ons te laten weten hoe u over het gebruik van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld en een duurzame oplossing denkt. We hebben de informatie nodig voor 1 december a.s. ‘van Houten&co’, Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, tel. 030 – 7001 500, www.vanhoutenenco.nl