zondag, 03 december 2017 15:45

Nieuwe openstelling Jonge Landbouwers regeling

De Provincie Utrecht stelt van 4 december 2017 tot en met 15  januari 2018 weer de Jonge Landbouwers (JOLA) regeling open. De provincie heeft hiervoor een bedrag van € 450.000 (€ 225.000 EU) beschikbaar.

Stimuleren jonge landbouwers

Met deze regeling wil de Provincie Utrecht jonge landbouwers (tot 41 jaar) stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Deze investeringen moeten bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Provincie Utrecht (https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/pop-3/). U kunt aanvragen via de website van RVO.nl (https://mijn.rvo.nl/pop3-subsidies-utrecht).

Veranderingen

De lijst met subsidiabele investeringen wordt uitgebreid met onder meer investeringen gericht op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen. Ook staan bestaande investeringen nog op de lijst, zoals machines voor niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren.

De eis dat elke investering uit de lijst minimaal €20.000 moet kosten is geschrapt. Dat er maximaal 3 investeringen uit de lijst aangevraagd kan worden per aanvraag blijft hetzelfde. Met een subsidie van 30% van de totale investeringskosten wordt het dus makkelijker om de drempel te halen van € 10.000 subsidie omdat een combinatie van een aantal kleinere investeringen voldoende kan zijn. De maximale subsidie is € 20.000. Dit betekent dat er tussen de €33.333 en €66.667 geïnvesteerd moet worden om aanspraak te maken op de subsidie.

Naar aanleiding van de twee eerdere JOLA openstellingen in 2016 en 2017 hebben 40 jonge boeren een subsidie ontvangen voor een totaalbedrag van ca. € 0,6 miljoen. De investeringen waren met name gericht op zonnepanelen, koematrassen, gps technieken en emissie arme vloeren.