woensdag, 07 maart 2018 08:03

Het Mozaïek start met Eco-Schools

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn in het eco-team van basisschool Het Mozaïek van start gegaan. Met de ondertekening van de intentieverklaring Eco-Schools wil de school de komende jaren zorgen voor meer duurzaamheid.

Aan het werken onder de vlag van Eco-Schools zijn kosten verbonden en voor Het Mozaïek is dit mogelijk geworden door de subsidie die is verkregen vanuit het Duurzaamheidsfonds Houten.

Eco-team

Een eco-team bestaat niet alleen uit enkele ouders en leerkrachten, maar ook uit kinderen! Het eco-team gaat de komende tijd aan de slag met duurzaamheid op Het Mozaïek. Zo onderzoekt het team mogelijk samen met andere kinderen uit de bovenbouw groepen het schoolgebouw en hun eigen gedrag door gebruik te maken van zogenaamde scans. Met de scans brengen zij per thema in kaart wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Daarna worden er twee of drie thema’s gekozen waaraan het team verder wil werken. BuitenWijs biedt gratis begeleiding aan het eco-team van Het Mozaïek.

Leerlingen hebben de lead

Bijzonder aan Eco-Schools is dat de kinderen worden geactiveerd om onderzoekend en probleemoplossend aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken binnen de school. Zij zijn mede verantwoordelijk en hun wensen worden meer dan serieus meegenomen in afspraken. De afspraken worden verankerd in het onderwijs, in het gedrag van de kinderen en leerkrachten, uitgevoerd in het schoolgebouw en haar omgeving en beschreven in het schoolbeleid.

Groene Vlag

Na twee jaar kan Het Mozaïek worden erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor dan het internationale keurmerk van Eco-Schools: de Groene Vlag. Duurzaamheid wordt voor de kinderen iets om trots op te zijn en is dan ook onderdeel van de identiteit van de school.

Het Mozaïek kent twee locaties. Naast de locatie in Houten is er ook nog de locatie Waalseweg in Tull en ‘t Waal. Ook deze locatie doet mee aan alle activiteiten voor meer duurzaamheid.

Eco-Schools internationaal

Nederland kent al meer dan 100 Eco-Schools. Het Mozaïek is in de gemeente Houten de tweede Eco-school. Wereldwijd zijn meer dan 49.000 Eco-Schools in 64 landen. Op de website van SME staan alle Eco-Schools in andere landen. Eco-Schools staat bekend om de schoolbrede aanpak van duurzaamheid.