woensdag, 12 december 2018 18:08

Actie Laat de PlusBus doorrijden!

Stichting PlusBus Houten start deze week de actie “Laat de PlusBus doorrijden!”. PlusBus Houten organiseert dagtochten voor senioren. Het gaat om ouderen die weinig de deur uit komen en behoefte hebben aan sociaal contact.

Elke week zijn er uitstapjes met een bus in kleine groepen. De ritten gaan naar musea, oude steden of evenementen. Uit reacties van deelnemers blijkt de grote waarde van het initiatief. Chauffeurs en begeleiders zijn vrijwilliger en doen dit met plezier.

Om de PlusBus ook in de komende jaren te kunnen voortzetten, is meer geld nodig dan er nu binnenkomt.
Hoewel deelnemers voor de PlusBus betalen, is dit niet kostendekkend. Er zijn wel enkele sponsoren, maar om de bus ook de komende jaren op de weg te houden is meer geld nodig dan er nu binnenkomt. De actie “Laat de PlusBus doorrijden” heeft de vorm van publieksfinanciering (crowdfunding). Ieder die zich betrokken voelt kan een bedrag doneren.

Donaties worden benut voor organisatiekosten, zoals het onderhoud van de bus, en voor vervanging over één à twee jaar van de huidige oude bus. Met de actie hoopt de Stichting PlusBus Houten vanaf nu tot en met 2019 totaal € 25.000 op te halen.
Doneren kan via de website Geef.nl: www.geef.nl. In die website is onder “Goede doelen” de PlusBus Houten te vinden en staat ook hoe doneren mogelijk is. Meer informatie over PlusBus Houten: maandag tot en met donderdag van 10 tot 11 uur: 06-105 77 815 en op www.plusbushouten.nl.