zaterdag, 09 maart 2019 11:36

Informatiebijeenkomsten Windpark Goyerbrug

Op 12, 13, en 14 maart 2019 organiseert Windpark Goyerbrug informatiebijeenkomsten over haar initiatief om vier windturbines aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Wijk bij Duurstede te realiseren.  

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn experts aanwezig op het gebied van onder andere windenergie, ruimtelijke ordening, geluid, slagschaduw, visualisaties, flora en fauna, externe veiligheid, juridische zaken, participatie, windtechnologie en civiele werken. Zij kunnen vragen over deze en andere onderwerpen beantwoorden. Gemeente Houten is aanwezig om vragen over onder andere het proces van de vergunningsaanvraag te beantwoorden. Provincie Utrecht is aanwezig met een 3D visualisatie-tool. Hiermee kunnen de windturbines vanuit verschillende plaatsen uit de omgeving  op een monitor bekeken worden. 


Iedere avond is er vrije inloop van 19:00u tot 21:00u. De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Schalkwijk in een verwarmde tent. Deze tent is opgesteld in het weiland van familie Vernooij nabij de kruising van de Beusichemseweg 146 en de Zuwedijk. Het terrein is bereikbaar via een tijdelijke inrit aan de Zuwedijk. Er is parkeergelegenheid in het weiland.

Meer informatie is te vinden op: www.windparkgoyerbrug.nl en www.houten.nl/windparkgoyerbrug